Maturitní šerpy pro třídní profesory

Třídní profesor si zaslouží také svou vlastní šerpu. Byl to přeci on, který Vás doprovázel celým studiem. Dokažte, že si ceníte jeho ochoty a ošerpujte ho maturitní šerpou pro třídního profesora. Šerpa se stane milou vzpomínkou na Váš třídní kolektiv!  Maturitní šerpa pro třídního učitele by měla mít stejný design jako maturitní šerpy pro maturanty. Tuto podmínku v naší akci samozřejmě splníme!

Nezapomeňte také vybrat správný popis na šerpu pro třídního učitele. Máte profesora nebo profesorku? Studovali jste společně 8 let nebo 4? Pokud máte více třídních profesorů, určitě nezapomeňte odměnit maturitní šerpou ani toho druhého! Samozřejmě, že podobným způsobem můžete obdarovat nejoblíbenějšího pedagoga, ředitele školy, nebo i pana školníka!