Pískování skla - ukázky

Některé motivy jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití na výrobku je možné jen se souhlasem držitele licence. Za zajištění souhlasu k užití motivu a za vypořádání licenčních poplatků je zodpovědný zákazník.

Podívejte se na všechny realizace pro zákazníky nebo si vyberte konkrétní typ skleničky či půllitru

Půllitry s uchem

Sklenice na pivo

Skleničky na sekt