Stuha 15mm

2Co je raport

Abyste mohli úspěšně objednat stuhy je nyní důležité, aby jste pochopili, co je raport.
Je to jednoduché - raport je součet vzdálenosti šířky loga a mezery mezi tisky.
Podle našeho obrázku je to 30mm.

3Stanovení poměru loga kvůli tisku

Pro správné objednání potisku je nutné vědět šířku stuhy, kterou jste již vybrali. Druhou a důležitou volbou je raport, který je vyobrazen na obrázku. Jedná se o součet šířky loga a mezery. Tato hodnota je důležitá pro správný výpočet ceny potisku, neboť zjednodušeně řešeno - čím menší je raport, tím se více tisk opakuje.Raport se většinou odvíjí od loga, které může být čtvercové, obdélníkové, nebo to může být jen psaný text, který bude extrémně dlouhý a je pak nutné upravit mezeru mezi tisky aby výsledek byl perfektní.

Tip č.1 Pokud máte logo např na hlavičkovém papíru, změřte si šířku a výšku loga. Na kalkulačce vypočítejte poměr (větší rozměr / menší rozměr). Výsledek by Vám měl vyjít mezi 0.5 (logo na výšku) do cca 4 (hodně dlouhé a nízké logo).
V našem obrázku je poměr loga 12 / 8 mm = 1.5

Podle tohoto poměru vyberte raport, s kterým budeme pracovat při Vašem tisku stuhy.

4Určení vhodného raportu pro tisk

Podle vypočítaného poměru loga (v bodě 3) si vyberte, který raport je pro Vás vhodný. Obecně platí, že loga s nižším poměrem vypadají v praxi lépe s menším raportem, kdežto loga s poměrem nad 10 mohou mít raport i větší. Pokud víte přesně, jaký chcete raport, přejděte na bod 5

Poměr loga < 2.5

Pro tuto variantu loga doporučujeme využít raport 21mm-51mm. Kratší raport stuhu zbytečně přeplní

Poměr loga 2.5 - 7

Pro tuto variantu loga doporučujeme využít raport 51mm-100mm. Delší raporty opticky zvětší mezeru mezi logy a stuha bude působit prázdně.

Poměr loga 7.1 - 14

Pro tuto variantu loga doporučujeme využít raport 101mm-200mm. Delší raporty opticky zvětší mezeru mezi logy a stuha bude působit prázdně a naopak kratší raport bude ve výsledku působit opticky natěsno.

Poměr loga 14 - 20

Pro tuto variantu loga doporučujeme využít raport 201mm-300mm. Delší raporty opticky zvětší mezeru mezi logy a stuha bude působit prázdně.

5Znám raport, vyberu ho

Raporty vhodnější pro čtvercová loga a obdélníková loga s podobnou délkou stran

Raporty vhodnější pro obdélníková loga a pro dlouhá loga s velkým rozestupem mezi tisky

...